Niezależnie od tego, czy jest to komputer PC, laptop, serwer czy smartfon – każde urządzenie, które jest dostępne online, ma adres IP. Jako użytkownik, adresy IP są używane w sposób ciągły, ale bardzo niewiele osób jest tego świadomych. Tak długo, jak długo działa połączenie internetowe, większość ludzi nie dba o swój własny adres IP. Zdarzają się jednak również sytuacje, w których należy podać swój adres IP. Użytkownicy są często w stracie i zadają sobie pytanie: Czym jest adres IP? Jaki jest mój własny adres IP? Jak mogę sprawdzić moje IP?

W IPJack znajdziesz odpowiedzi na wszystkie ważne pytania dotyczące adresów IP. IPJack pozwala również na poznanie adresu IP na pierwszy rzut oka i ważnych informacji na temat połączenia za darmo.

Czym jest adres IP?

W świecie sieci, w którym komputery i urządzenia komunikują się ze sobą, ważne jest, aby znać dokładny adres każdego urządzenia, aby można było się nim zająć. Dokładny adres nazywany jest adresem IP. Nazwany na podstawie protokołu transmisji internetowej TCP/IP, adres IP jest adresem, który jednoznacznie identyfikuje komputer w sieci. Aby je adresować, każde urządzenie w sieci potrzebuje własnego adresu IP. Tak jak w przypadku wysyłania poczty elektronicznej można dotrzeć do partnera za pośrednictwem jego adresu, tak samo adresy IP mogą być wykorzystywane do adresowania pakietów danych w taki sposób, że docierają one do pożądanego odbiorcy. Adres IP jest więc adresem urządzenia lub komputera w sieci. Pakiety danych są dystrybuowane do właściwego adresu IP za pośrednictwem tzw. routerów, które działają podobnie jak urzędy pocztowe i wysyłają informacje w pożądanym kierunku. W przeciwieństwie do adresów pocztowych, adresy IP nie są związane z konkretną lokalizacją.

Adresy IP są podzielone na określone obszary, które różnią się w zależności od regionu geograficznego i dostawcy. Adres IP może być zatem wykorzystany do określenia, skąd i przez którego dostawcę użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu. Wersję używanej przeglądarki i systemu operacyjnego można również przeglądać za pomocą adresu IP.

Jak zbudowany jest adres IP?

Adresy IP są zawsze wyświetlane jako ciąg liczb lub kombinacji znaków. Rozróżnia się dwa standardy, adresy IPv4 i adresy IPv6:

  • Adresy IPv4 składają się z czterech liczb z zakresu od 0 do 255, oddzielonych kropkami. Przykładem adresu IPv4 może być 37.120.94.122. 4 bloki numeryczne adresu IPv4 mogą być wykorzystane do wyświetlenia łącznie 32 bitów, tj. 2 m² lub 4 294 967 296 adresów. W pierwszych dniach Internetu uznano, że liczba ta jest wystarczająca.
  • Adresy IPv6 składają się z ośmiu bloków znaków, które mogą zawierać zarówno cyfry jak i litery. Przykładem jest adres 2001:0000:3238:DFE1:0063:0000:0000:0000:FEFB. W celu uproszczenia adresu, kolejne bloki zawierające tylko zera mogą być pominięte i zastąpione podwójnym dwukropkiem, a pojedyncze bloki zawierające zera przez 0. W naszym przykładzie prawidłowa pisownia to: 2001:0:3238:DFE1:63::FEFB. Standard IPv6 wykorzystuje 128 bitów do przechowywania adresów, więc można wyświetlić 2128 = 25616 adresów. Oznacza to, że prawie każde ziarno piasku na ziemi może być adresowane.

Ponieważ adresy IP, tj. rzeczywiste adresy poszczególnych komputerów i serwerów stron internetowych, są trudne do zapamiętania, wprowadzono tzw. system nazw domen (DNS), w którym stronom internetowym przypisuje się własne nazwy domen. DNS to ogólnoświatowy system katalogów, który zna adres IP dla każdej zarejestrowanej domeny (tzn. może rozdzielić nazwy na adresy) w celu umożliwienia dostępu do stron internetowych, wiadomości e-mail lub FTP. Komputer użytkownika określa w systemie nazw domen (DNS), który adres IP należy do tej nazwy domeny i nawiązuje połączenie z odpowiednim serwerem WWW.

Jak można określić adres IP?

Aby określić adres IP komputera, wpisz ipconfig w poleceniu Windows. Jeśli używasz routera, zobaczysz tylko lokalny (wewnętrzny) adres IP. Adres ten nie jest widoczny z zewnątrz. Możesz określić swój zewnętrzny adres IP, na przykład poprzez naszą stronę IPJack.com.

Czym są adresy IP?

Adresy IP można rozróżnić według różnych kryteriów. Na przykład, istnieją zewnętrzne i wewnętrzne adresy IP, jak również dynamiczne i statyczne adresy IP.

Zewnętrzne i lokalne adresy IP

Zewnętrzny adres IP to adres, z którym dany router, serwer lub komputer podróżuje po Internecie. Zewnętrzny adres IP jest przydzielany przez dostawcę z przypisanego mu bloku adresowego. W przeciwieństwie do numeru telefonu lub adresu pocztowego, może to ulec zmianie.

Lokalne lub wewnętrzne adresy IP są przydzielane przez router w sieci domowej lub firmowej. Każde urządzenie w sieci ma swój własny adres IP. Router uzyskuje zewnętrzny adres IP od dostawcy i przydziela wewnętrzne adresy IP podłączonym urządzeniom w celu ich dokładnego adresowania.

Dynamiczne i statyczne adresy IP

Mówimy o dynamicznym adresie IP, gdy użytkownik otrzymuje nowy adres IP z puli dostawcy za każdym razem, gdy łączy się z siecią poprzez serwer DHCP dostawcy (Dynamic Host Configuration Protocol). Adres zmienia się zatem dynamicznie. Na przykład, dostawca usług internetowych zapewnia stale zmieniający się, ale unikalny adres IP, którego nikt inny na świecie w tym czasie nie używa. Ma to tę szczególną zaletę, że na jednego klienta potrzeba mniej adresów IP. W końcu wszyscy użytkownicy nigdy nie są on-line w tym samym czasie. Jest to również korzyść dla użytkowników, ponieważ korzystanie z dynamicznych adresów IP zapewnia znacznie lepszą ochronę prywatności niż stałe lub statyczne korzystanie ze stałego lub statycznego adresu IP.

Statyczny adres IP jest adresem IP, który pozostaje niezmieniony przez miesiące lub lata i jest używany i przesyłany za każdym razem, gdy odwiedzasz Internet. W przypadku stałego lub statycznego adresu IP, terminale mogą być zawsze dostępne pod tym samym adresem. Stały adres IP jest początkowo przydzielany automatycznie, ale jest rejestrowany u dostawcy Internetu i w razie potrzeby może być ponownie zdefiniowany.
Dynamiczne adresy IP nie mają sensu dla obecności w Internecie, które użytkownik powinien zawsze docierać pod określony adres. Na przykład, serwery internetowe używają statycznych adresów IP dla każdej obecności online, które są przypisane do konkretnej domeny. Statyczne adresy IP mogą być natychmiast przypisane do sieci danych, co ułatwia adresowanie i zarządzanie serwerami internetowymi. Ponadto, podłączone komponenty sieciowe mogą być również dostępne z zewnątrz przez Internet poprzez statyczne adresy IP. Dzięki temu użytkownicy mogą uzyskać bezpośredni dostęp do napędów, interfejsów konfiguracyjnych, serwerów i (współdzielonych) danych z danej sieci zarówno w domu, jak i w telefonie komórkowym za pośrednictwem przeglądarki.

Czym jest adres DynDNS?

Adres DynDNS lub DDNS oznacza Dynamic Domain Name System (Dynamic DNS) i jest techniką dynamicznej aktualizacji domen w systemie nazw domen. Pozwala to na szybkie przypisanie stale zmieniających się adresów IP komputerów, routerów lub sieci domowych do stałej domeny.

Aby móc korzystać z DynDNS, użytkownicy muszą zarejestrować się w serwisie DynDNS pod darmową nazwą. Pod tą nazwą można również uzyskać dostęp do komputera, jeśli zmieni się adres IP połączenia lub jeśli adres IP jest nieznany.

Czym jest adres MAC?

Adres MAC (Media Access Control) nazywany jest również adresem fizycznym. Służy do unikalnej identyfikacji urządzenia. Każdemu urządzeniu obsługującemu sieć przypisany jest unikalny numer identyfikacyjny zapisany na karcie sieciowej. Adres MAC składa się z cyfr od 0 do 9 oraz liter od A do F. Adres MAC jest adresem MAC.

Znajomość adresu MAC może być istotna w sieciach z kilkoma różnymi komponentami podłączonymi poprzez sieć LAN lub WLAN. Na przykład routery WLAN mogą być skonfigurowane w taki sposób, że tylko niektóre komputery i komponenty mogą mieć dostęp do Internetu, podczas gdy inne są do tego zablokowane.

W jaki sposób można określić adres MAC?

Zazwyczaj adres MAC (MAC ID) jest wymieniony na naklejce na urządzeniu lub karcie sieciowej. Jeśli tak nie jest, adres MAC może być określony w wierszu poleceń systemu Windows za pomocą polecenia “ipconfig/all”. (Mac OS X przez Terminal “ifconfig”)

Określ aktualny adres IP za pomocą IPJack

Jeśli chcesz znać swój aktualny adres IP, możesz go znaleźć bezpośrednio na IPJack. Tutaj w skrócie znajdziesz adres IP, którego używasz, aby uzyskać dostęp do sieci oraz adres IP, którego używasz, aby dowiedzieć się, kto go używa.